Gruppen

I gruppen finder man de ældste spejdere.
De er en gruppe bestående af 5 friske spejdere med tre førere.

Kommer man ikke huskes der at melde afbud på facebook gruppen.