Kredsrådet

Kredsrådet er kredsens “bestyrelse” og er sammensat af forældre, menigheds repræsentanter samt førere.

Kredsrådet mødes 2 gange årligt og valg sker på forældremødet i efteråret .

Pt er kredsrådet sammensat af flg personer :
Formand: Tove Arpe, Forældrerepræsentant
Tenna Arpe
Dan Billeskov
Lene Lunding
Heino Sørensen
Heidi Jensen
Lisbeth Pedersen
Freja Arpe
Kristian Christensen
Lene Dyrbak Holst-Christensen
Rikke Fredslund

Spørgsmål til kredsrådet rettes til Tove Arpe eller Tenna Arpe