Kredsrådet

Kredsrådet er kredsens “bestyrelse” og er sammensat af medlemsrepræsentanter (forældre til medlemmer under 15 eller medlemmer), menighedsrepræsentanter samt førere.

Som medlem af kredsrådet spiller man en vigtig rolle i kredsen. En rolle som giver mulighed for at præge kredsens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at man tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen.

Kredsrådet er en vigtig støtte for kredsens førere, og i kredsrådet har man rig mulighed for at udvikle gruppen.

Kredsrådet mødes min. 2 gange årligt og valg sker på forældremødet i efteråret.

Pt er kredsrådet sammensat af flg. personer:
Dan Billeskov (formand, menighedsrepræsentant)
Tenna Arpe, kredsfører (næstformand)
Lene Lunding (menighedsrepræsentant)
Heino Sørensen (førerrepræsentant)
Heidi Jensen (kasserer)
Freja Arpe (førerrepræsentant)
Kristian Christensen (førerrepræsentant)
Lene Dyrbak Holst-Christensen (medlemsrepræsentant, forælder)
Helena Petersen (medlemsrepræsentant, forælder)
Tove Arpe (medlemsrepræsentant, forælder)
Helena Petersen (medlemsrepræsentant, forælder)

Spørgsmål til kredsrådet rettes til kredsføreren på skee@dbs.dk

Hvis du har lyst til at læse kredsens vedtægter, kan de findes her:
Skee vedtægter 2019.