Kredsrådet er kredsens “bestyrelse” og er sammensat af medlemserpræsentanter (forældre til medlemmer under 15 eller medlemmer), menighedserpræsentanter samt førere.

Som medlem af kredsrådet spiller man en vigtig rolle i kredsen. En rolle som giver mulighed for at præge kredsens arbejde og udvikling, og som samtidig kræver, at man tager ansvar for at løse opgaver i bestyrelsen.

Kredsrådet er en vigtig støtte for kredsens førere, og i kredsrådet har man rig mulighed for at udvikle gruppen.

Kredsrådet mødes min. 2 gange årligt og valg sker på forældremødet i efteråret.

Pt er kredsrådet sammensat af flg. personer:
Dan Billeskov (formand, medlemserpræsentant)
Kredsførerteam bestående af  Søren Jensen samt Heidi Jensen, som ligeledes er kasserer
Lene Lunding (menighedserpræsentant)
Heino Sørensen (førerrepræsentant)
Heidi Jensen (kasserer)
Kristian Christensen (førerrepræsentant)
Annemette  Johansen (medlemserpræsentant, forælder)
Dorthe Rasmussen (medlemserpræsentant, forælder)
Spørgsmål til kredsrådet rettes til kredsføreren på skee@dbs.dk

Hvis du har lyst til at læse kredsens vedtægter, kan de findes her:
Skee vedtægter 2019.

Login